!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen, revisorer och valberedningen


Styrelsen består av 7 medlemmar, 1 ordförande, 4 ledamöter och 2 suppleanter.

 

POSTADRESS Styrelserummet
Brf Huvudstalund
Huvudstalundsvägen 14     
171 63 Solna
Finns till höger om ingången
från parkeringen på
Huvudstalundsvägen 14. 

 

STYRELSEN

Ordförande

Gerdt Lundeberg, port 12
gerdtbrfhuvudstalund.se
070 830 33 78

 

Ledamöter

Hans Hellström, port 14
hansbrfhuvudstalund.se
070 762 40 03
Rikard Olofsson, port 8
rikard@brfhuvudstalund.se
070 349 34 94
Magnus Hillergren, port 8
magnusbrfhuvudstalund.se
08 676 72 15
Ulrica Hedwall, port 4
ulrica@brfhuvudstalund.se
070 947 95 16

 

Suppleant

Anders Westerlund, port 6
andersbrfhuvudstalund.se
070 734 89 82
Shawn Kamal, port 14
shawnbrfhuvudstalund.se
070 481 08 55

 

Revisorer

Ordinarie
Jesper Fagerberg, port 4
jesperbrfhuvudstalund.se
073 445 22 12

 Jesper
Suppleant
Mikael Carlsson, port 8
mikaelbrfhuvudstalund.se
070 697 05 55
 Micke

 

Övrigt

Vi sitter i valberedningen

Christina Bleiken (sammankallande)
Gerd Jovelius Reijs
David Armér

Kontakt: valberedningenbrfhuvudstalund.se