!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Regler för ändring i bostaden

Förändring av väggar och omdragning av kablar.

Det råder en ganska stor frihet att ändra i en lägenhet. El och telekablar får man dra om. Mellanväggar får man ta bort eller flytta. Däremot får man inte ändra eller flytta bärande väggar och konstruktioner. För sådana förändringar krävs ev. bygglov och styrelsens beslut. Man får inte heller flytta på kök och wc/badrum. I huvudsak gäller att man får göra förändringar om det inte är till skada för någon annan och att det sker på ett yrkesmässigt sätt och att det i övrigt följer ev. branschnormer.

Rådfråga alltid styrelsen först!

 

Förändring av balkonger/uteplatser

Balkongen ägs av föreningen och inte av bostadsrättsinnehavaren. Det är inte tillåtet att måla någonstans utvändigt. För att sätta upp markiser och värmeanläggningar i balkongen måste du först be styrelsen om lov. Detta är främst av anledningen att det enligt konstruktören inte är tillåtet att borra i fasaden. Efter styrelsen godkännande kan man få borra i betongen (den tjocka delen av balkongtaket).

 

Byte av spiskåpa

Vår fastighet är utrustad med frånluftsventilation som strömmar igenom samtliga lägenheter. Detta innebär bland annat att luftflödet i fläktarna är reglerad enligt de värden som rekommenderas och som justerades i samband med ovk-besiktningen. Om ni ska byta spiskåpa är det därför viktigt att köpa en av frånluftstyp, dvs. en fläkt utan en motor i. Köper du en kolfilterfläkt är det också okej, men den ska då INTE kopplas till ventilationen oavsett om försäljaren tycker att det är okej.

 

Nedan hittar du ett utdrag ur Tidningen BoBättre (Nr 1/2011) där du kan läsa mer om vad som är tillåtet.

Dokument

ändra_i_lägenhet.pdf 2013-08-14