!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tidning och förpackning

Det finns 2st blåa containrar i området för insamling av papper och förpackningar. Dessa töms 1ggn/månad.

Tänk på det måste gå och stänga efter att du har slängt ditt skräp. Går inte det och stänga efter så bör du lösa problemet eller avvakta.

Det finns främst 2 orsaker till detta:

  • Entrepenaden har rätt att inte tömma containern om de inte går och stänga, vilket föreningen sen får bekosta för en extra tömning.
  • Innehållet kan åka ut och hamna i området. Vinden kommer sedan att sprida detta över området och vilket gör att vi bor ett mindre attraktivt område.

Området kring containrarna är ingen insamlingsplats för övrig otyplig material. Föreningen måste varje gång bekosta en upphämtning av dessa vilket är en utgift som vi helst vill undvika.