!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trapphus och port

Portar

Vid varje entré, totalt 10 st, finns porttelefoner av Pelé Security.

Till dessa är elektroniska nycklar kopplade, sk. taggar eller brickor.  Varje lägenhet har fått 3 brickor i 3 färger. Färgerna är bara till för att lättare känna igen vilken tagg som eventuellt ska spärras vid borttappning. Det går att beställa fler taggar mot en avgift.

Klicka här om du vill aktivera, inaktivera eller beställa fler taggar.

För att bereda sig tillträde till trapphusen finns 3 alternativ:
- Tagg
- Lägenhetsnyckel
- Ringa upp till en lägenhets-innehavare genom porttelefonen. Porttelefonen ringer då upp det nummer som lägenhetsinnehavaren har angett och det går att öppna porten genom att trycka in siffran 5. Om du har en SMART-phone så kan du behöva hålla i siffran 5 intryckt lite längre.

Klicka här om du vill uppdatera uppgifter i porttelefonen.

 

Hur får jag tag på en extra nyckel?

Klicka här för att få information till hur du kan beställa en extra nyckel.

 

Trapphus

Trapphuset städas regelbundet av vår entrepenad, detsamma gäller för entremattor. Klicka här för att se vilka entrepenader som är verksam i föreningen.