!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Källarförråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd.

Källarförråden är uppmärkta med motsvarande lägenhetsnummer Medlemmarna är själva ansvariga för städning, belysning och lås av lägenhetsförrådet.

Förvaring av motordrivna fordon och redskap i källaren är tillåtet endast om denna är tömd på drivmedel. Detta för att minska risken och skadan vid eventuell brand.

Vi ser gärna att alla lampor i källaren är lågenergilampor, detta för att spara på energin.

 

Inbrottsskydd på källardörrar
Vi har installerat inbrottsskydd på källardörrarna för att försvåra tillträde för obehöriga. För säkert skydd gäller dock att dessa dörrar alltid skall hållas stängda och låsta.