!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningsstämma

Föreningsstämma (s.k. årsstämma) är ett årligt möte för medlemmarna i bostadsrättsföreningen. Under stämman presenteras det gångna året och man diskuterar om det som är viktigt.

Om det finns något som medlemmarna vill ska tas upp så kan man lämna in en motion. Motsvarande för styrelsen kallas för proposition. Läs mer på följande sida om hur en motion ska utformas.

Det är styrelsens uppgift att kalla till föreningsstämma. Kallelse får enligt lagens huvudregel utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse ska ske på det sätt stadgarna anger. Detta normalt genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet och elektroniskt via e-post till alla medlemmar.

 

Nedan kan du hitta protokoll från tidigare föreningsstämmor

Dokument

protokoll_föreningsstämma 20180516.pdf 2018-06-06
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018-05-16.pdf 2018-04-26
Protokoll_extrastämma_20171022.pdf 2017-11-08
Protokoll_föreningsstämma_20170517.pdf 2017-06-04
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017-05-17.pdf 2017-05-03
Protokoll_extrastämma_20161030.pdf 2016-11-19
Protokoll_föreningsstämma_20160518.pdf 2016-06-08
Kallelse Föreningsstämma 2016.pdf 2016-05-04
Protokoll_föreningsstämma_20150520.pdf 2015-06-17
Protokoll_föreningsstämma_20140521.pdf 2014-08-14
Protokoll_föreningsstämma_20070509.pdf 2013-08-12
Protokoll_föreningsstämma_20090507.pdf 2013-08-12
Protokoll_föreningsstämma_20080507.pdf 2013-08-12
Protokoll_föreningsstämma_20100506.pdf 2013-08-12
Protokoll_föreningsstämma_20110505.pdf 2013-08-12
Protokoll_föreningsstämma_20120510.pdf 2013-08-12
Protokoll_föreningsstämma_20130515.pdf 2013-08-12