!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

Föreningen godkänner, efter att ansökan gjorts, andrahandsuthyrning om följande krav uppfylls:

  • uthyrning kan endast ske till en (1) person/familj för varje tillfälle.
  • uthyrning kan maximalt ske under tolv månader, därefter ska ny ansökan göras.
  • uthyrningsavtal ska skrivas. Uthyrning får inte ske till sk uthyrningsföretag som i sin tur hyr ut lägenheten till personer/företag.

Notera att ansökan alltid ska göras till styrelsen och att ansökan alltid ska vara skriftlig samt att uthyrningsavtal ska bifogas.

Det är alltid du som föreningsmedlem som har ansvaret gentemot föreningen, inte din hyresgäst.

 

Så här går du till väga:

Skriv ett brev/ansökan till Styrelsen med följande information:

  1. Ditt namn och önskemål om 2:a handsuthyrning.
  2. Vilken lägenhet det gäller, lgh nr (t.ex. A21).
  3. Orsaken till uthyrningen.
  4. Tidsperiod from - t.om (2:a handsuthyrning får max vara 1 år i taget).
  5. Styrelsen måste få veta namn på samtliga som ska bo i lägenheten. För säkerhetsskull är det bra om du kan bifoga deras personnr.
  6. Ansökan lämnar du i Styrelsens brevlåda i port 14.

Ditt önskemål om 2:a handsuthyrning kommer att behandlas på styrelsemötet som sker ca: 1 gång per månad.