!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Förebyggande brandskyddsarbete

Brandvarnare i hemmet
Brandvarnaren är en billig livförsäkring. I varje lägenhet ska det finnas brandvarnare installerade som tillhör lägenheten. Det är den boendes ansvar och uppgift att se till att brandvarnaren fungerar. Kontrollera regelbundet att brandvarnaren fungerar genom att trycka in testknappen.

Ta för vana att ärligen byta batteri, förslagsvis 1:a advent då många börjar med mer levande ljus i hemmet.

Förvaring i trapphuset är förbjudet
Inget får förvaras i trapphuset. Detta av 3 orsaker.

  • Det kan blockerar utrymningsvägen och förvärra en brandsituation.
  • Det inbjuder till att enkelt kunna anlägga en brand.
  • Vid brand så kan det utvecklas giftiga gaser av föremål i trapphuset.

 

Brandförsvaret
Ring brandförsvarets växel, tel 08-454 87 00, eller skicka e-post till brand@brand.stockholm.se

Brandförsvaret har en jättebra hemsida, http://www.storstockholm.brand.se/.

Akut hjälp!
Om du behöver akut hjälp från brandförsvaret, ring 112.